Video cảnh báo giới trẻ nghiện mạng xã hội một cách thái quá


Video cảnh báo giới trẻ nghiện mạng xã hội một cách thái quáKhi mà mạng xã hội đã thâm nhập vào một bộ phận giới trẻ tại các quốc gia trên thế giới thì việc sử dụng và  làm dụng mạng xã hội đang trở nên thường nhật hơn. Các bạn trẻ đã nghiện mạng ảo và coi trọng nó còn hơn là đời sống thực!

Với những thoái quen và quan niệm khác nhua khi sử dụng mạng xã hội đã và đang làm cho con người dần trở nên xa dời nhau. Chúng ta không còn làm chính mình nữa mà đang sống với nhiều bộ mặt khác nhau trên mạng ảo! các mạng xã hội facebook,twitter,google + đang ngày càng trở nên quen thuộc hơn với tất cả mọi người!Tags: nghiện mạng xã hội, mạng xã hội, facebook, twitter, google +, google plus

Bình luận của bạn

//