Tải game download School Girl Restaurant Story: Fever of Cooking


Tải game download School Girl Restaurant Story: Fever of CookingSchool Girl Restaurant Câu chuyện: Fever of Cooking cho phép bạn tạo ra câu chuyện nhà bếp của mình bằng cách nấu các món ăn ngon khác nhau như Gordon Ramsey. 

School Girl Restaurant Story: Fever of Cooking là trò chơi MIỄN PHÍ MIỄN PHÍ cho trẻ em, các cô gái, các bà mẹ và cả gia đình yêu thích những món bánh mì kẹp thịt thực sự của người Mỹ hoặc pizza hoặc mì Ý đích thực! Tìm hiểu các công thức nấu ăn mới mẻ và đích thực từ Chef Ashley, người sẽ dạy bạn nhiều cách nấu món ăn ngon. Nấu ăn tuyệt vời, nâng cấp công cụ nhà bếp của bạn và quản lý nhà hàng của bạn. Trở thành đầu bếp hàng đầu mà bạn luôn mơ ước như Oliver Ramsay hoặc Nigella. Sử dụng sốt của bạn nấu ăn và hứng thú trong quá trình nấu ăn của bạn và cố gắng ở lại sáng tạo!


Câu chuyện của Girl Girl: Fever of Cooking là trò chơi nấu ăn số 1 như Diner Dash hay Restaurant Story. Các món tráng miệng ngon là một cách tuyệt vời để thỏa mãn khách hàng của bạn. Đây là trò chơi thực phẩm tốt nhất cho trẻ em gái và trẻ em để tìm hiểu quản lý nhà hàng và các công thức nấu ăn ngon như ramsey. Hãy nhớ những ngày mẹ đang nấu những món ăn ngon nhất trong nhà bếp cho bạn khi còn bé. Dash nấu ăn để trở thành bậc thầy đầu bếp tiếp theo siêu. Tạo câu chuyện về nhà hàng của riêng bạn, Tham gia nấu ăn, lấy dụng cụ nấu ăn và tìm hiểu quản lý nhà hàng trong trò chơi nấu ăn này để có được cuộc phiêu lưu nấu ăn. Nếu bạn có trò chơi sốt nấu ăn thì đừng quên kiểm tra Câu chuyện của Girl Girl: Fever of Cooking Game và trở thành đầu bếp tại trung tâm thành phố của bạn với trò chơi nhà hàng mới này.

Cung cấp thực phẩm cho khách hàng, nấu bếp đầu bếp của bạn giàu có bằng cách kiếm được đồng xu nhiều hơn và nhiều hơn nữa và đáp ứng sốt trò chơi nấu ăn của bạn. Nhanh hơn đầu bếp sẽ lấy đơn đặt hàng và cung cấp thực phẩm, nhiều hơn cô ấy sẽ kiếm được. Nếu cô ấy mất thêm thời gian, khách hàng sẽ không di chuyển và vội vã đến nhà hàng khác. Trong trường hợp đó đầu bếp sẽ không có được tiền xu. Giữ thức ăn và san lấp mặt bằng. Với mọi mức tăng, số lượng khách hàng tăng, do đó làm các đơn đặt hàng. Làm cho đầu bếp trưởng hiệu quả, nâng cấp đồ nấu và cung cấp các đơn đặt hàng nhanh hơn để giành chiến thắng này trò chơi nấu ăn. 

School Girl Restaurant Story: Fever of Cooking lets you create your own kitchen story by cooking different delicious dishes like Gordon Ramsey.


School Girl Restaurant Story: Cooking games for girls is the Newest FREE game for kids, girls, mothers and entire families that love real American fast food burgers or authentic Italian pizza or pasta! Learn brand new or authentic delicious recipes from Chef Ashley who will teach you in high detail how to prepare many tasty dishes. Cook great food, upgrade your kitchen tools and manage your restaurants. Become the top chef you always dreamed to like Oliver Ramsay or Nigella. Use your fever of cooking and excitement in your cooking process and try to stay innovative!

Tải game download School Girl Restaurant Story: Fever of Cooking
School Girl Restaurant Story: Fever of Cooking   is the number 1 cooking game like Diner Dash or Restaurant Story. Delicious desserts are a great way to satisfy your customers. It’s the best food game for girls and kids to learn restaurant management and delicious cooking recipes like ramsey. Remember the days when mama was cooking the best relished dishes in kitchen for you as a kid. Dash cook in order to become the next master super chef. Create your own restaurant story, Join cooking school, grab the cookware and learn restaurant management in this food cooking game to get cooking adventure. If you have cooking games fever then don’t forget to check School Girl Restaurant Story: Fever of Cooking Game and become the cooking chef in your downtown with this new restaurant game. 

Deliver the food to the customers, make your cooking chef wealthier by earning more and more coins and satisfy your cooking games fever. The faster the chef will take order and deliver the food, more she will earn. If she will take extra time, the customer will not move and rush to another restaurant. In that case the chef will be devoid of winning the coins. Keep delivering food and levelling up as well. With every level up, the number of customers increase, so do the orders. Make the master chef efficient, upgrade the cookware and deliver the orders faster to win this food cooking game.
gameTải game download School Girl Restaurant Story: Fever of Cooking 2

School Girl Restaurant Story: Fever of Cooking Features :

• Alluring 3D graphics
• Interesting restaurant environment
• Iconic character of the master chef like gordon ramsay
• Serve customers for coin earning 
• Increment in customers and so the orders alongside levels
• Cooking Games fever satisfying gameplay 


School Girl Restaurant Story: Fever of Cooking is the best in restaurant cooking games 2017, you are master chef like gordon ramsay, on cooking adventures and your restaurant is offering a huge number of delicious food deals, to serve customers, in this new restaurant game. The orders are great in number because your food tastes too good. Meanwhile, you don’t want to miss any of your customers. Keeping in mind, you’ve to deliver food rapidly to earn more. If it gets tardy, the customer will not wait for you and will leave your restaurant, may damage cookware as well, you never know. Likewise you will miss coins and get fail to drag more customers to your place. So, you’re striving hard to attract more customers.


Enjoy cooking adventures! Become quicker in delivering food to your customers and to become the famous cooking chef across the town with School Girl Restaurant Story: Fever of Cooking  !


Follow us on FB - http://www.facebook.com/ColorGameEntertainment

 Cooking is art You download Fever of Cooking, free Restaurant Business Game, Cook And Get Huge Revenue, You Are a Good Woman Chef 

 School Girl Restaurant Story

 School Girl Restaurant Story: Fever of Cooking   

game cooking    

cooking fever    

cooking games for girls

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.colorgame.restaurant.artTags:

Bình luận của bạn

//