Phim 3D chiến dịch Điện Biên Phủ và đại tướng Võ Nguyên Giáp


Phim 3D chiến dịch Điện Biên Phủ và đại tướng Võ Nguyên Giáp

 • http://bit.ly/2FTOkbc • Phim 3D chiến dịch Điện Biên Phủ và đại tướng Võ Nguyên Giáp

  Hồn sĩ tử tiếng nhạc vang lên tiễn đưa Đại Tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày cuối cùng viếng Đại Tướng tại tư gia số 30 Hoàng Diệu

  Tướng Giáp kể 'cuộc chiến giữa hổ và voi' - Đại tướng Võ Nguyên Giáp  Tags: Võ Nguyên Giáp, đại tướng, phim 3D,

  Bình luận của bạn

  //