Mới nhất trên tay iphone 5C khi mới được giới thiệu tại Mỹ


Mới nhất trên tay iphone 5C khi mới được giới thiệu tại Mỹ

  • http://bit.ly/2FTOkbc  • Mới nhất trên tay iphone 5C khi mới được giới thiệu tại Mỹ. Đây là video người dùng sử dụng iPhone 5C đầu tiên trước khi được giới thiệu. Phải tận đến ngày 20/09 thì mọi người mới có thể cầm trên tay chiếc iphone gia rẻ này của Apple    Tags: iphone 5C, Apple

    Bình luận của bạn

    //