Làm thế nào để xóa lịch sử tìm kiếm trên Facebook?

Bạn không muốn lưu trữ những thông tin mà bạn đã tìm kiếm hoặc truy cập trên facebook, bạn muốn xóa những thông tin đó trong lịch sử tìm kiếm của mình trên facebook? Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách xóa lịch sử tìm kiếm và truy cập trên facebook của bạn...