Topic tranh 3D

tranh 3D

Đọc tiếp

Cách vẽ tranh 3D nghệ thuật trên giấy hay trên đường phố

Như chúng ta đã biết tranh 3D hay các hình ảnh 3D đang là trào lưu mới tại Việt Nam và các nước trên toàn thế giới. Và đã có rất nhiều người ham mê muốn tìm tòi khám phá nghệ thuật vẽ tranh 3D, cách làm tranh 3D, vẽ 3D, ảnh 3D...!

Đọc tiếp
//