Làm thế nào để mời tất cả bạn bè tham gia sự kiện trên facebook

Facebook là một không gian giải trí và thư giãn cho tất cả mọi người, không chỉ vậy nó còn là nơi để các bạn có thể tham gia các sự kiện các hoạt động quảng cáo mua bán kinh doanh, hay một game show nào đó.  Khi bạn tham ga hoặc tổ chức bất ký 1 sự kiện nào...