Hướng dẫn cách tạo nhóm group trên facebook

Từ khi có facebook thì bạn có thể liên lạc và trò chuyện với bạn bè thoải mái. Chỉ cần có máy tính hoặc điện thoại kết nối mạng thì bạn có thể tha hồ tám chuyện với bạn bè, tuy nhiên nếu bạn muốn có thể 1 lúc cùng trò chuyện với rất nhiều bạn bè,...