Topic tác giả Flappy Bird

tác giả Flappy Bird

Đọc tiếp

Nguyễn Hà Đông tác giả Flappy Bird là ai?

Nguyễn Hà Đông tác giả Flappy Bird là ai? Chàng trai tác giả của game Flappy Bird là một người Việt đang được thế giới công nghệ trên thế giới săn lùng. Anh ấy thực sự đã nổi tiếng, nhưng việc ít xuất hiện và gần như không ai biết được tới anh chàng này thì chúng ta lại...

Đọc tiếp
//