Mới đây HP tung ra sản phẩm lưu trữ dạng Flash mới

Sản phẩm HP 3PAR StoreServ 7000 Series với khả năng đáp ứng trên 550.000 IOPS độ trễ thấp với thời gian đáp ứng chưa đến 0,7ms mà không đòi hỏi kiến trúc thiết kế riêng biệt nào, giúp việc quản trị đơn giản và dễ dàng.