Samsung 85S9 là chiếc TV LED đắt nhất tại Việt Nam

Samsung 85S9 là chiếc TV LED mới nhất và cũng là đắt nhất tại Việt Nam. Việc Samsung tiến hành sản xuất và phát triển cơ sở tại Việt Nam đã mang lại hơi thởi mới cho thị trường điện tử và smatphone tại Việt Nam. Chúng ta cùng xem sản phẩm này nhé