Galaxy S5 thừa do quá nhiều RAM

Tương lai sẽ có nhiều tính năng mạnh mẽ và sáng tạo hơn do samsung đang tập trung nguồn lực và thiết bị để cải tiến được một cách hiệu quả nhất. Để đạt được mục đích này thì smsung cũng không nên lạm dụng quá nhiều mà gây ra sự thừa hay thiếu không cân bằng như việc thừa quá...