Trào lưu tạo phòng chiếu phim 3D mini

Hiện nay tại Sài Gòn xuất hiện nhiều phòng chiếu phim mini có diện tích trên dưới 20 m2 chiếu phim HD, 3D và thu hút nhiều bạn trẻ, nhóm gia đình đến xem và rất hài lòng với sự thoải mái.