Topic phim 3D
  • phim 3D

    Phim 3D chiến dịch Điện Biên Phủ và đại tướng Võ Nguyên Giáp Đọc tiếp

    Trào lưu tạo phòng chiếu phim 3D mini

    Hiện nay tại Sài Gòn xuất hiện nhiều phòng chiếu phim mini có diện tích trên dưới 20 m2 chiếu phim HD, 3D và thu hút nhiều bạn trẻ, nhóm gia đình đến xem và rất hài lòng với sự thoải mái.

    Đọc tiếp
  • //