Thủ thuật tìm ứng dụng ngốn PIN trên iPhone/iPad

Từ phiên bản iOS 8 trở lên thì người dùng có thể kiểm tra và theo dõi các phần mềm nào sử dụng nhiều PIN nhất trên thiết bị iPhone, iPad của mình. Để mở tính năng này thì từ màn hình chính các bạn vào Setting (Cài đặt) > General (Cài đặt...