iPhone 5 độ đáo với logo phát sáng

apple đã gây sự chú ý bằng sự độc đáo và sáng tạo đó là sử dụng logo quả táo phía sau có thể phát sáng giống trên laptop MacBook, điều này đánh vào thị hiếu của người tiêu dùng gây được sự tò mò về iphone 5 có thể phát...