Thủ thuật đổi font chữ San Francisco trên iPhone đã Jailbreak

Việc thay đổi font chữ cho smartphone của mình sẽ tạo cho bạn sự khác biệt so với những thiết bị khác, đồng thời cũng có 1 chút mới lạ sau 1 thời gian sử dụng font chữ cũ. Cùng tham khảo ngay thủ thuật mobile đổi font chữ San Francisco trên iPhone đã Jailbreak.