Giới thiệu về hệ điều hành android

Đối với các bạn chưa biết về hệ điều hành này thì các câu hỏi thường được đặt ra.  Android là gì? hệ điều hành android là gì? Lịch sử phát triển hệ điều hành android như thế nào? Tính năng đặc điểm nổi bật hệ điều hành android? nó hoạt động trên...