Video cảnh báo giới trẻ nghiện mạng xã hội một cách thái quá

Khi mà mạng xã hội đã thâm nhập vào một bộ phận giới trẻ tại các quốc gia trên thế giới thì việc sử dụng và  làm dụng mạng xã hội đang trở nên thường nhật hơn. Các bạn trẻ đã nghiện mạng ảo và coi trọng nó còn hơn là đời sống thực!