Chơi hết hơn 6.000 USD cho game iPad

Chơi hết hơn 6.000 USD cho game iPad. Một sự việc đã xảy ra khi người cha không quản lý con gái và dẫn đến để bé chơi game và hết một khoản tiền khổng lồ cho các game này!