Laputa Pro ứng dụng đọc ebook định dạng epub hay trên Android

Hàng ngày nếu muốn đọc sách mà bạn không có thời gian cũng như không có sách để đọc thì bạn sẽ làm gì? Với những chiếc smartphone trên tay thì bạn muốn có một sự tiện lợi trong việc đọc sách thì phương pháp ở đây chính là đọc ebook trên thiết bị...