Cách sửa status đã đăng tải trên Facebook

Facebook có tính năng cho phép người sử dụng có thể sửa những dòng trạng thái (status) đã được đăng tải trước đó. Cũng giống như tính năng sửa nội dung trong các bình luận, thì người dùng hoàn toàn có thể sửa lại nội dung của những trạng thái đã được cập nhật trước...