Cách cài đặt ứng dụng blackberry trên PC bằng AppLoader

Cách cài đặt ứng dụng blackberry trên PC bằng AppLoader. Đây là cách cài đặt hơi phức tạp đối với một số bạn chưa có nhiều kinh nghiệm sử dụng Blacberry, cũng như kinh nghiệm cài đặt liên quan đến điện thoại di động. Chúng ta cũng bắt tay vào công việc thôi.