Thiết bị như smartphone có thể tương tác với nhau không cần pin

Công nghệ đột phá và sẽ làm thay đổi con người. Mới đây các kỹ sư ở Đại học Washington (Mỹ) đã xây dựng một hệ thống liên lạc không dây cho phép các thiết bị như smartphone có thể tương tác với nhau mà không cần phụ thuộc vào pin hay nguồn điện.